Những bức hình chồng phim tuyệt đẹp của Nhat Quang Ngo


Đây là thể loại double exposure. Có 2 cách làm. 1 là máy ảnh có sẳn luôn chỉ việc chụp. 2 là hậu kỳ bằng photoshop.0 nhận xét: